بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محصول نورونتا

کنفرانس شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی با حضور دکتر زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بیش از ۵۰ شرکت داخلی حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، در روز جمعه 23 مهرماه 1400 در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این کنفرانس دکتر زارع پور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بازدید از محصول نورونتا و آشنا شدن با قابلیت های این شبکه، به امنیت و پایداری آن خصوصا استقلال کامل آن از شبکه اینترنت توجه ویژه ای داشتند.

کنفرانس شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساخت‌های ارتباطی با حضور دکتر زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بیش از ۵۰ شرکت داخلی حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، در روز جمعه 23 مهرماه 1400 در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

مقالات مرتبط

نظرات کاربران