تاریخچه، اهداف و استراتژی‌ها

با عنايت خداوند متعال شركت اميد ژرف نگر با هدف توســعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات دركشـــــــور از سال 1378 فعالیت خود را در زمينه مشـــــاوره، طراحي، آموزش و اجراي سیستمهای نرم افزاری و شبكه هاي گســترده آغاز نموده و با همکاری با شــركت های بين المللي موفق به ارائه راه حل هاي فني در شبكه هاي ملّي و استاني گرديده است .

تاسیس شرکت ژرف نگر ۱۳۷۸

قرارداد با مخابرات ایران 1395

همکاری با مخابرات ایران و تولید محصول نورونتا 1395

آغاز همکاری با شرکت زس 1396

آغاز همکاری با شرکت ابر پویا 1399